top of page
INEHNA - 15.jpg

Wat is Esoteric Healing?

Esoteric healing  vindt zijn oorsprong bij de Tibetaanse meester Djwhal Kuhl, - uiteengezet in de boeken van Alice Bailey, o.a Esoterische Genezing –  en bij de yoga filosofie.
 

Het is de wetenschap van de chakra's en hun energetische balans.

 

  • Gezondheid is het resultaat van de ongehinderde stroom van de energie van je Hoger Zelf

 

  • De werkelijke genezer is het Hoger Zelf van de individu

 

  • In Esoteric Healing faciliteert de therapeut om de balans in het energieveld te herstellen.

 

  • "Alle ziekte is het gevolg van een geremd Zieleleven"

Esoterische Genezing betekent: ‘Genezing van binnenuit'. De filosofie die hieraan ten grondslag ligt gaat er van uit dat wij meer zijn dan ons zichtbare fysieke lichaam en dat wij zelfs meer zijn dan onze psyche. Alles is energie. En ieder mens, ieder levend wezen heeft een energieveld dat het fysieke lichaam doordringt en omgeeft. Dit energieveld fungeert als blauwdruk van het fysieke lichaam. Verstoringen in dit energieveld, kunnen leiden tot lichamelijke klachten en ziekte, of tot psychische problemen. In Esoterische Genezing probeert de therapeut de balans in het energieveld op de subtiele niveaus te herstellen, waardoor genezing van binnenuit plaatsvindt en de fysieke of psychische  klachten mogelijk  verminderen of verdwijnen. 

Het energieveld, ook wel energie-lichaam of ‘aura' genoemd, bestaat uit meerdere dimensies –lichamen-, die steeds subtieler van energie zijn: het etherisch lichaam, het emotionele-, mentale-, intuïtieve- en zielen lichaam. Het fysieke lichaam is een onderdeel van dit energieveld. Het heeft echter zo’n grote dichtheid, dat het voor ons stoffelijk lijkt. Hoe subtieler, hoe oorspronkelijker, hoe dichter bij een natuurlijke kern en innerlijke balans, zou je kunnen zeggen. 

bottom of page