top of page
INEHNA - 15.jpg

 

Opleiding Esoteric Healing

Deze twee jaar durende opleiding in Esoteric Healing is gebaseerd op de principes van gezondheid en ziekte van de Tibetaanse meester Djwhal Khul, beschreven in de boeken van Alice Bailey. De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het INEH: International Network of Esoteric Healing.

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten: 

 

Meditatie-training, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming. Esoteric Healing is een creatief  proces dat een persoonlijke ontwikkeling impliceert, die dan ook centraal staat in de opleiding. 

Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood. 

Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren. 

 

 

Literatuur

Gerber, R. MD. (2000), Vibrational Medicine or the 21st century, A complete guide to energy Esoteric Healing to spiritual transformation. London: Piatkus

Bailey, A.A. (1953), Esoteric Healing. New York: Lucis Publishing Company

Hopking, A. (2006), Esoterisch Genezen. Deventer: Ankh-Hermes

 

De opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:

  • 7 weekend seminars per jaar, met intervallen van ongeveer zes weken en in de zomermaanden een interval van ongeveer 12 weken.

  • op vrijdagen ongeveer 1 keer paar maand en in de zomermaanden een interval van 2 maanden

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van het INEH.

(INEH: International Network for Esoteric Healing)

 

 

Doel van de Opleiding

 

Een healer ontwikkelt zich van binnen uit en door training kan men zich verder bekwamen.

 

Het voornaamste doel van de opleiding is bewustwording, het ontwikkelen van intuïtie, het innerlijk leren afstemmen en deze vaardigheden te gebruiken ten behoeve van de lichamelijke en geestelijke gezondheid in de breedste zin van het woord. Dit kan de eigen gezondheid betreffen, de gezondheid van anderen, van een organisatie of van de maatschappij. De Engelse term healing, betekent letterlijk ‘helen’ en dit kan op vele manieren en op elk werkterrein plaatsvinden. 

 

Iemand, die de opleiding heeft afgerond is in staat om als healer te werken en zal dit naar eigen inzicht in praktijk kunnen brengen.

bottom of page