top of page
INEHNA - 15.jpg

School of 
Esoteric
Synthesis

 

 

Als docenten van het International Network for Esoteric Healing Nederland, werken wij samen in de School of Esoteric Synthesis.

In onze School of Esoteric Synthesis, zijn wij werkzaam vanuit een holistisch perspectief, complementair aan de westerse wetenschappelijke geneeskunde. Hierin wordt gezondheid gestimuleerd en ondersteund vanuit de subtiele energieniveaus, waar dieperliggende oorzaken van ziekten kunnen worden gevonden. Zoals bekend is uit de Ageless Wisdom is alles energie.  Iedere verstoring in de stroom van levensenergie leidt uiteindelijk tot disbalans en ziekte. 

In het werken met Esoteric Healing bieden we technieken en kennis aan met als doel herstel van gezondheid en harmonie ten dienste van de mensheid en haar omgeving in de breedste zin van het woord. Ingebed in wil-ten-goede, liefde en respect.

 

In Nederland werken we als groep docenten samen met als doel bewustzijnsgroei te ondersteunen door middel van Esoteric Healing.

Vanuit verschillende professionele achtergronden, worden we geïnspireerd in het werk van Esoteric Healing, en esoterische filosofie en -psychologie. 

De grondslag van geneeskunde zoals in de esoterie is uitgewerkt vormt de kern van Esoteric Healing, zowel in behandeling als in de opleiding. 

 

We zijn enthousiast over de effecten ervan in het dagelijks leven waar een brug gelegd wordt naar het innerlijke leven, met als resultaat: meer balans, harmonie, vitaliteit, focus, tevredenheid en vertrouwen in het dagelijks leven. Daar waar de hartkwaliteit toeneemt maakt individuele begeerte plaats voor groepsverbondenheid.

Naast Esoteric Healing zijn de docenten breed opgeleid in verschillende vormen van bewustzijnsontwikkeling.

 

Individueel en in groepsverband organiseren wij lessen, seminars, retraites, verdiepingscursussen en faciliteren we healing sessies. Door samen te leren en ontwikkelen, evolueert en verdiept het onderricht. 

 

In deze turbulente tijden waarin de mensheid voor grote veranderingen komt te staan, is het onze intentie om als School of Esoteric Synthesis bij te dragen aan de ontwikkeling van juiste menselijke relaties en om vanuit een hoger perspectief in juiste relatie te leven met de natuur en onze omgeving, waar op dit moment zo’n grote noodzaak ligt.

 

 

As teachers of the International Network for Esoteric Healing Netherlands, we work together in the School of Esoteric Synthesis.

Rooted in the Ageless Wisdom, in the School of Esoteric Synthesis we work from a holistic point of view as a complementary form to western scientific medicine, supporting health from the subtle energy levels, where unseen causes of diseases may be found. As is known from the Ageless Wisdom “Everything is Energy”, and any distortion in the flow of energy within a person may eventually express itself as disease.

We practice this in Esoteric Healing. It offers concrete techniques and knowledge with the purpose to restore Health, in service to humanity and its environment in the broadest sense, all bedded in will, love and respect. 

In the Netherlands we are a group of teachers with the purpose to raise and expand consciousness through healing. Coming from different professional backgrounds, we continue to find inspiration in the work of esoteric healing, philosophy, and psychology.

 

We are very joyful about the effects of Esoteric Synthesis in daily life as: more balanced, more harmony in your emotions, more vitality, more focused, a peaceful detachment and trust in life. Next to Esoteric Healing the teachers are also educated in various forms of conscious development.

Individually and as a group we organize classes, seminars, retreats, deepening courses and facilitate healing sessions. While and through teaching we learn, study and as such our classes evolve. 

In these turbulent times, humanity seems to await great changes. As the School of Esoteric Synthesis, we hope to contribute with our work to the development of right human relations and right relations with nature and our environment, all so necessary at this moment.    

SCHOOL OF ESOTERIC SYNTHESIS

bottom of page